Aktualności w podatkach PIT CIT VAT

AKTUALNOŚCI 2020 ROK 

 

 

 I    PIT   czytaj więcej..                                                         IV Nowy harmonogram zamknięcia roku obrotowego 2019 czytaj więcej..

 II   CIT  czytaj więcej..                                                         V Limity na rok 2020 czytaj więcej..

 III  VAT czytaj więcej..                                                              1. Dla celów VAT            

                                                                                        2. Limity działalności gospodarczej 

 

 

 

 

I. PIT 

 

Kolejne zmiany w ustawach podatkowych trafiły do sejmu.

Jedna z nich dotyczy płatności na rachunek spoza białej listy. 

obecnie

od 1 lipca 2020 r.

  1. złożenie do naczelnika urzędu skarbowego właściwego dla wystawcy faktury zawiadomienia o dokonaniu płatności na rachunek spoza białej listy w terminie 3 dni od dnia zlecenia przelewu
  1. złożenie do naczelnika urzędu skarbowego właściwego dla podatnika zawiadomienia o dokonaniu płatności na rachunek spoza białej listy w terminie 7 dni od dnia zlecenia przelewu
  1. dokonanie płatności z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności (tylko sankcja wynikająca z Ordynacji podatkowej)
  1. dokonanie płatności z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności (wszystkie sankcje)

 

  1. dokonanie płatności na prowadzony przez bank lub SKOK rachunek cesyjny albo na rachunek gospodarki własnej banku lub SKOK-u

 

  1. dokonanie płatności wynikającej z faktury dokumentującej czynność z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, importu towarów, importu usług lub dostawy towarów rozliczanej przez nabywcę

Wskazane zmiany będą stosowane wstecznie, tj. do zapłaty należności w roku podatkowym

rozpoczynającym się po 31 grudnia 2019 r.

 

 

 

 

 

 

 

wróć do spisu 

 

 

 

 

 

 

II. CIT

1. Nowe wzory deklaracji 

Minister Finansów zmienił rozporządzenie w sprawie określenia wzorów deklaracji, zeznania, oświadczenia oraz informacji podatkowych obowiązujących w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych. Na podstawie nowego rozporządzenia zmieniającego zmodyfikowano wzory formularzy:

CIT-8, CIT-8AB, CIT-8/O, CIT/BR, CIT/8S, CIT/8SP, CIT/PGK, CIT/IP i CIT/WW.

Pojawiły się również dwa nowe formularze, tj.  CIT/WZ i CIT/WZG.

wróć do spisu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III. VAT

 

Od 1 lipca 2020 r. nowe wzory deklaracji VAT-10 i VAT-11

Zostało już opublikowane rozporządzenie Ministra Finansów, które wprowadza nowe wzory deklaracji VAT-10 i VAT-11. Będą one obowiązywały od 1 lipca br.

  • VAT-10 (6) – deklaracja o podatku od wewnątrzwspólnotowego nabycia nowych środków transportu, o której mowa w art. 99 ust. 10 ustawy o VAT,
  • VAT-11 (6) – deklaracja o podatku od od wewnątrzwspólnotowej dostawy nowych środków transportu, o której mowa w art. 99 ust. 11 ustawy o VAT (składana przez osoby dokonujące okazjonalnie dostaw nowych środków transportu).

Podstawa prawna: rozporządzenie Ministra Finansów z 22 kwietnia 2020 r. w sprawie wzorów deklaracji o podatku od towarów i usług dotyczących transakcji wewnątrzwspólnotowych w zakresie nowych środków transportu  (Dz.U. z 2020 r. poz. 803).

 

 

wróć do spisu 

 

 

 

IV Nowy harmonogram zamknięcia roku obrotowego 2019

Czynności

Termin ustawowy dla sprawozdań 2019

Termin przesunięty / uwagi

Zamknięcie ksiąg rachunkowych

do 15 lipca 2020 r.

do 15 września 2020 r.

Sporządzenie sprawozdania finansowego za 2019 rok

do 31 marca 2020 r.

do 30 czerwca 2020 r.

Podpisanie sprawozdania finansowego za 2019 r. 

do 31 marca 2020 r.

do 30 czerwca 2020 r.

Udostępnienie sprawozdania finansowego za 2019 r.

Najpóźniej na 15 dni przed zgromadzeniem wspólników(…), tj.     do 15 czerwca 2020 r.

Termin przesunięty o 3 miesiące, np. najpóźniej do 15 września 2020 r.

Zatwierdzenie sprawozdania finansowego za 2019 r. 

W ciągu 6 miesięcy od dnia bilansowego, tj. nie później niż do 30 czerwca 2020 r.

Termin przesunięty o 3 miesiące, np.               do 30 września 2020 r.

Podział lub pokrycie wyniku finansowego za 2019 r.

Po zatwierdzeniu sprawozdania finansowego

Po zatwierdzeniu sprawozdania finansowego

Złożenie sprawozdania finansowego za 2019 r. do KAS

10 dni po zatwierdzeniu

np. do 10 października

Złożenie w KRS sprawozdania finansowego za 2019 r. oraz innych dokumentów

W ciągu 15 dni od dnia zatwierdzenia sprawozdania, nie później niż do 15 lipca 2020 r.

Termin przesunięty o 3 miesiące, np. 30 września 2020 r., nie później niż do 15 października

Złożenie do ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym sprawozdania finansowego za 2019 r.

W ciągu 15 dni od dnia zatwierdzenia sprawozdania , nie później niż do 15 lipca 2020 r.

Termin przesunięty o 3 miesiące, np. 30 września 2020 r., nie później niż do 15 października

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

wróć do spisu 

 

 

 

 

 

 

 

 

V. LIMITY ROK 2020

 
 
1. Granice obrotu określane dla celów VAT 
od  1.01.2020 do  31.12.2020

Lp.

 Wyszczególnienie

2020 r.

1.

Kwota sprzedaży uprawniająca do korzystania ze zwolnienia od VAT

200.000 zł

2.

Obrót uzyskany ze sprzedaży towarów i usług, również w wykonaniu umowy komisu, uprawniający podatnika VAT do korzystania ze statusu małego podatnika

5.248.000 zł 
(1.200.000 euro)

3.

Kwota prowizji uzyskana przez podatnika VAT uprawniająca do korzystania ze statusu małego podatnika

197.000 zł 
(45.000 euro) 

4.

Wartość wewnątrzwspólnotowego nabycia uprawniająca do wyłączenia od podatku VAT

50.000 zł

5.

Limit dla sprzedaży wysyłkowej na terytorium kraju

160.000 zł

 

wróć do spisu 

 

 

 

 

 

 

 

2. Limity w działalności gospodarczej 

Rodzaj limitu

Kwota w euro

Kwota w złotych

Górny limit przychodów za rok 2019 uprawniający do opodatkowania ryczałtem ewidencjonowanym w 2020 r.

250 000 euro

1 093 350 zł

Górny limit przychodów za rok 2019 pozwalający na kwartalne rozliczenie ryczałtu ewidencjonowanego w 2020 r.

25 000 euro

   109 335 zł

Górny limit przychodów za rok 2019 uprawniający do uznania za małego podatnika (jednorazowa amortyzacja, zaliczki kwartalne) w 2020 r. 

(przeliczenie na złote kwoty euro według średniego kursu euro ogłaszanego przez NBP na 1 października 2019 r. (1 euro = 4,3734 zł), w zaokrągleniu do 1000 zł)

2 000 000 euro

8 747 000 zł

Dolny limit przychodów za rok 2019 zobowiązujący do prowadzenia ksiąg rachunkowych w 2020 r.

2 000 000 euro

8 746 800 zł

Górny limit odpisów jednorazowej amortyzacji w 2020 r. dla podatników rozpoczynających działalność oraz małych podatników 

(przeliczenie na złote kwoty euro według średniego kursu euro ogłaszanego przez NBP na 1 października 2019 r. (1 euro = 4,3734 zł), w zaokrągleniu do 1000 zł)

50 000 euro

   219 000 zł

 

wróć do spisu 

Powrót
Copyright © 2020 Perfekt Biuro Rachunkowe. Wszelkie Prawa Zastrzeżone.
Created by: Weben.pl