Jaką wybrać formę opodatkowania dla firmy?

tlo

W Polsce funkcjonują cztery podstawowe formy opodatkowania: skala podatkowa, podatek liniowy, ryczałt i karta podatkowa. Nie wszystkie dostępne są dla każdego przedsiębiorcy, ale zwykle właściciel firmy ma pewien wybór. Analiza zalet i wad dostępnych rozwiązań powinna wskazać, które będzie najkorzystniejsze w jego sytuacji.

Skala podatkowa

Polega na opodatkowaniu dochodu (a nie przychodu) według dwustopniowej skali. Do 85 tysięcy złotych rocznie będzie to 17 procent, a powyżej tej kwoty – 32 procent. Zalety tej opcji to między innymi prawo do korzystania z ulg, do rozliczania się wspólnie z małżonkiem albo jako osoba samotnie wychowująca dziecko, możliwość skorzystania z kredytu podatkowego, pomniejszanie przychodów o koszt ich uzyskania. Konieczne jest prowadzenie Księgi Przychodów i Rozchodów, ale tym zająć się za nas może biuro rachunkowe.

Podatek linowy

Tutaj dochód opodatkowany jest jedną stawką – 19 procent. Nie ma więc obaw o przekroczenie progu podatkowego, a obliczanie podatku jest prostsze. Ta forma opodatkowania posiada jednak wady, które sprawiają, że nie decyduje się na nią większość mikroprzedsiębiorców. Opodatkowany liniowo przedsiębiorca nie ma prawa do większości ulg, do kredytu podatkowego ani do rozliczania się z małżonkiem albo jako osoba wychowująca dziecko.

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych

Ta forma opodatkowania przeznaczona jest przede wszystkim dla osób, które prowadzą pozarolniczą działalność gospodarczą niewielkich rozmiarów. Najbardziej opłacalna staje się, gdy przedsiębiorca nie ponosi dużych kosztów uzyskania przychodu. Jej największą zaletę stanowią niskie stawki, które zależnie od rodzaju działalności wynoszą od 2 do 17 procent.

Karta podatkowa

Przedsiębiorca korzystający z karty nie jest zobowiązany do prowadzenia księgowości, a jego podatek nie jest zależny od wysokości dochodu. Kwotę ustala urząd skarbowy, kierując się rodzajem działalności, wielkością firmy i miejscem jej działania. To rozwiązanie skierowane jest do osób świadczących usługi albo zajmujących się handlem detalicznym.

Wróć

Copyright © 2021 Perfekt Biuro Rachunkowe. Wszelkie Prawa Zastrzeżone.
Created by: Weben.pl