Księgi handlowe

Atutem naszego biura rachunkowego jest długoletnie doświadczenie. Wszystkie usługi świadczymy z dołożeniem należytej staranności oraz  z zachowaniem najwyższych standardów obsługi klienta.

Ceny za świadczone usługi księgowe ustalane są indywidualnie dla każdego klienta.Staramy się rozpoznać potrzeby i możliwości klientów aby móc dobrać dla każdego z Państwa odpowiednie warunki współpracy.

Księgi handlowe

  • Bieżąca ewidencja operacji gospodarczych
  • Prowadzenie księgi głównej, pomocniczej, ewidencji środków trwałych oraz ewidencji dla podatku VAT
  • Sporządzanie i przesyłanie w formie elektronicznej do Urzędu Skarbowego miesięcznych lub kwartalnych deklaracji VAT
  • Miesięczne rozliczenia podatku dochodowego
  • Sporządzanie do GUS sprawozdań statystycznych
  • Sporządzanie bilansu z rachunkiem zysków i strat, rachunkiem przepływów pieniężnych oraz przygotowywanie informacji dodatkowej
  • Sporządzanie i przesyłanie w formie elektronicznej do Urzędu Skarbowego zeznania rocznego CIT-8; PIT-36; PIT-36L
  • Bieżąca kontrola zobowiązań i należności
  • Na dzień rozpoczęcia działalności otwieranie ksiąg handlowych wraz z utworzeniem Zakładowego Planu Kont

Poniżej link do 

USTAWA o rachunkowości 

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU19941210591/U/D19940591Lj.pdf

USTAWA podatek od osób fizycznych 

 http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU19910800350/U/D19910350Lj.pdf

USTAWA podatek od osób prawnych 

 http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU19920210086/U/D19920086Lj.pdf

Copyright © 2020 Perfekt Biuro Rachunkowe. Wszelkie Prawa Zastrzeżone.
Created by: Weben.pl