Zgłoszenie pracownika do ZUS po terminie. Co za to grozi?

tlo

Pracodawca zatrudniający pracowników na podstawie umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej ma obowiązek terminowego zgłoszenia ich do ubezpieczeń ZUS. Musi to zrobić poprzez deklarację zgłoszeniową ZUS ZUA w ciągu 7 dni od momentu powstania obowiązku ubezpieczeniowego. Co w sytuacji, gdy do zgłoszenia pracownika nie dojdzie w odpowiednim czasie? Jakie konsekwencje za to grożą pracodawcy?

Konsekwencje zgłoszenia pracownika do ZUS po terminie

Co może się stać, gdy pracodawca spóźni się ze zgłoszeniem pracownika do ubezpieczeń ZUS i przekroczy obowiązkowy termin? Oczywiście nadal zobligowany jest do dokonania zgłoszenia możliwie jak najszybciej. Wówczas jednak trzeba liczyć się z tym, że ZUS może nałożyć na pracodawcę karę grzywny. Zgodnie z art. 88 Ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych niezgłoszenie pracownika do ubezpieczeń uznawane jest za wykroczenie, zatem ZUS ma prawo wystąpienia do sądu o nałożenie kary grzywny.

W skrajnych przypadkach brak zgłoszenia pracownika do ZUS może być uznane nawet jako przestępstwo. Zgodnie z zapisem art. 219 Kodeksu karnego:

Kto narusza przepisy prawa o ubezpieczeniach społecznych, nie zgłaszając, nawet za zgodą zainteresowanego, wymaganych danych albo zgłaszając nieprawdziwe dane mające wpływ na prawo do świadczeń albo ich wysokość, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.

Co ważne, kara grzywny może być nałożona nie tylko za nieterminowe zgłoszenie pracownika do ZUS, ale i brak jego wyrejestrowania.

Jak uniknąć konsekwencji nieterminowego zgłoszenia pracowników do ZUS?

Nasze biuro zapewnia kompleksową obsługę w zakresie kadr i płac. Gwarantujemy profesjonalne wsparcie pracodawców działających w różnych branżach, co jest najlepszym sposobem na zapewnienie sobie pełnej przejrzystości w kwestiach umów z pracownikami i obowiązkowymi zgłoszeniami do urzędów (w tym nie tylko do ZUS, ale i US). Kary za nieterminowe zgłoszenie pracownika do ZUS mogą być poważne i narażają pracodawcę nie tylko na konsekwencje finansowe, ale i utratę dobrego wizerunku. Możesz ich uniknąć, oddając sprawy w ręce fachowców.

Wróć

Copyright © 2021 Perfekt Biuro Rachunkowe. Wszelkie Prawa Zastrzeżone.
Created by: Weben.pl