Kadry i płace

Ceny za świadczone usługi ustalane są w oparciu o ilość pracowników i zakres czynności 

 Kadry i płace

 Sporządzanie i dostarczanie do GUS sprawozdań dotyczących danych kadrowych.

  Wdrożenie i obsługa Pracowniczych Planów Kapitałowych

   Bieżąca obsługa płacowa

  • sporządzanie list płac, umów cywilnoprawnych
  • wyliczanie urlopów, odpraw i ekwiwalentów
  • zgłoszenia do ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego podatników oraz pracowników
  • sporządzanie i przesyłanie w formie elektronicznej deklaracji do ZUS 
  • sporządzanie informacji o uzyskanych przez pracowników dochodach i pobranych zaliczkach na podatek dochodowy od osób fizycznych - PIT

 Kompleksowa obsługa kadrowa 

  • przygotowujemy i prowadzimy dokumentację związaną z zatrudnieniem i w trakcie trwania zatrudnienia
  • prowadzimy akta osobowe (pracownicze) zarówno w formie papierowej jak i w formie elektronicznej
  • sporządzanie i składanie elektronicznie wniosków o zaświadczenie A1 dla pracownika

Poniżej link do 

USTAWA http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU19740240141/U/D19740141Lj.pdf

Copyright © 2024 Perfekt Biuro Rachunkowe. Wszelkie Prawa Zastrzeżone.
Created by: Weben.pl