Księgi Handlowe

Księgi handlowe - Płock

Księgi handlowe potocznie nazywane są również księgami rachunkowymi. Jest to jedna z najbardziej szczegółowych i obszernych form ewidencji księgowej. Należy jednak mieć na uwadze, że obowiązek ich prowadzenia nie należy do każdego przedsiębiorstwa. Obowiązek taki mają przede wszystkim spółki handlowe, cywilne oraz osoby fizyczne i ich spółki po przekroczeniu obrotów za poprzedni rok w wysokości 2 000 000 euro Oczywiście jest to duże uproszczenie, dlatego warto się upewnić, czy Państwa firma powinna prowadzić pełną księgowość. Jako że prowadzenie ksiąg handlowych wymaga skrupulatnych działań, to warto nadzór nad nimi powierzyć pracownikom naszego biura Perfekt. Doświadczony personel pozostaje do Państwa dyspozycji przez cały okres współpracy.

Jak wygląda prowadzenie ksiąg handlowych? 

Księgi handlowe powinny zawierać zapis zgodny z chronologią odnośnie wszystkich zdarzeń gospodarczych dotyczących firmy w danym przedziale czasowym. więc dla przedsiębiorstwa jest to więc obowiązek rejestrowania na specjalnych kontach nie tylko przychodów i rozchodów, ale wszystkich działań. Księgi handlowe składają się z dziennika, księgi głównej i pomocniczej, zestawienia obrotów i sald oraz wykazu aktywów i pasywów firmy. Prowadzenie ksiąg handlowych, czyli pełnej księgowości, jest opcją, na którą mogą się zdecydować firmy również niemające obowiązku ich prowadzenia. Dzięki tak rozbudowanej i szczegółowej księgowości uzyskuje się kompletny i rzeczywisty obraz sytuacji przedsiębiorstwa. Informacje uzyskane w zestawieniach niejednokrotnie pomagają właścicielom firm w decyzjach o nowych inwestycjach. Jednak jest to bardzo czasochłonne i wymagające wiedzy zajęcie. Z tego względu doświadczony księgowy i jego pomoc będzie nieoceniona.

Szczegółowe operacje zawierane w księgach handlowych, które przeprowadzimy za Państwa, to między innymi:

 • opracowanie polityki rachunkowości,
 • opracowanie planu kont,
 • prowadzenie księgi głównej, pomocniczej, ewidencji środków trwałych oraz ewidencji dla podatku VAT,
 • przesyłanie do Urzędu Skarbowego jednolitych plików kontrolnych miesięcznych JPK V7 i kwartalnych JPK V7K,
 • rozliczenia podatku dochodowego,
 • sporządzanie raportów kasowych,
 • sporządzanie sprawozdawczości wewnętrznej firmy,
 • sporządzanie do GUS sprawozdań statystycznych,
 • sporządzanie bilansu, rachunkiem zysków i strat oraz rachunku przepływów pieniężnych,
 • bieżąca kontrola zobowiązań i należności,
 • sporządzanie i przesyłanie do Urzędu Skarbowego zeznania rocznego CIT-8; PIT-36; PIT-36L,
 • sporządzanie rocznego sprawozdania finansowego.

Jak więc widać, zakres proponowanych przez nas usług jest obszerny, co pozwala znacznie odciążyć przedsiębiorców mających obowiązek prowadzenia ksiąg handlowych.

Jeśli chcą Państwo zlecić prowadzenie ksiąg handlowych specjalistom, to zapraszamy do kontaktu z naszym biurem rachunkowym.

Copyright © 2023 Perfekt Biuro Rachunkowe. Wszelkie Prawa Zastrzeżone.
Created by: Weben.pl